Veri Tekilleştirme

Üç aşamadan oluşan veri tekilleştirme CRM içindeki veya dışındaki verilerinizi tekilleştirerek doğru dataya ulaşmanızı ve yönetmenizi sağlar.
1- Veri Temizleme, bu sürecin ilk adımı olarak kabul edilir. E-posta, cep telefonu, ad soyad, TC kimlik yazım hataları vb. bilgilerin doğruluğunun kontrolü sağlanır.
2- Veri Birleştirme,uygun algoritmalara göre verilerin karşılaştırıldıktan sonra çift kayıtlar bulunur.
3- Veri Zenginleştirme, kayıtları birleştirirken en güncel kaynaktan beslenmesi işlemidir. Kayıtları birleştirme işlemi yapılırken en güncel alan en güncel kaynaktan alınır. Temizlenmiş veri tekilleştirilirken her bilginin en güncel kaynaktan beslenmesi esastır.